Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Andrei Plesu’

Continuând seria evenimentelor estivale vã aşteptãm vineri, 23 iulie, în deja, sperãm noi, cunoscuta subteranã a librãriei Humanitas „C-tin Noica” din Sibiu ( N. Bãlcescu 16 ) la o întâlnire, urmatã de o sesiune de autografe, cu Andrei Pleşu, în cadrul cãruia îşi va lansa şi ultima sa carte, Note, stãri, zile .

Read Full Post »

Aseara, la Bucureşti, la Humanitas Kretzulescu, a avut loc lansarea cărţii lui Andrei Pleşu Note, stări, zile şi a audiobookului său Minima moralia.

mihaela audiobookurilor

Read Full Post »

Audiobookul Minima moralia, poate mai mult decât oricare altul, ne priveşte. Călăuziţi de vocea caldă a domnului Andrei Pleşu intrăm într-o călătorie în jurul întrebărilor Cum să nu te smin­teşti, atunci când n-ai găsit încă re­pe­rul cu­min­ţe­niei?, Cum se su­pra­vie­tu­ieşte, de­cent, în in­ter­val?, la capătul căreia vom fi, dacă nu mai înţelepţi, sigur mai buni.

Cine nu tră­ieş­te cu sen­ti­men­tul că fie­ca­re cen­ti­me­tru de ex­pe­rien­ţă, chi­pul abia ză­rit al unui tre­că­tor, o fe­reas­tră care toc­mai se în­chi­de, o frân­tu­ră de fra­ză au­zi­tă in­vo­lun­tar, ploa­ia de ieri, vi­sul de as-noap­te, un stri­găt, o mi­reas­mă sau un su­râs — sunt, toa­te, sem­ne şi ape­luri ale desti­nu­lui, ace­la va con­sta­ta, în­tr-un târ­ziu, că şi-a pier­dut chi­pul şi cã su­fle­tul său s-a mu­tat de la sine, ră­tăcind ano­din într-un uni­vers in­di­fe­rent. A avea con­şti­in­ţa des­ti­nu­lui e, dim­po­tri­vă, a simţi că to­tul te pri­veş­te. Nu că eşti cen­trul lu­mii, dar că în tine — vor­ba lui Emi­nes­cu — „o lume îşi face în­cer­ca­rea“.

Minima moralia nu este o carte uşoară, nici un audiobook simplu, dar este una dintre cele mai frumoase experienţe Humanitas.

mihaela audiobookurilor

Read Full Post »